Thông tin này được Tổng cục Thuế công bố vào hôm nay (19/7).

Theo Tổng cục Thuế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm là cơ quan này đã tham mưu trình Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

6 tháng đầu năm, Google, Facebook… nộp thuế 3.944 tỷ đồng

Kể từ khi triển khai Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, đến nay, có 57 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử (trong đó có các nhà cung cấp nước ngoài lớn trên thế giới như: Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok, Microsoft).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp ngân sách nhà nước là 3.944 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/12/2022, Tổng cục Thuế đã chính thức vận hành Cổng thông tin thương mại điện tử để tiếp nhận thông tin về các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đến nay, Cổng thông tin thương mại điện tử đã ghi nhận 333 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin, trong đó có nhiều sàn chiếm thị phần lớn như: Shopee, Lazada, Sendo, Voso, Tiki…

Việt Nam thu được bao nhiêu thuế từ Facebook, Google và Microsoft?Về quản lý thu thuế với hàng hoá, dịch vụ xuyên biên giới, số thu từ thương mại điện tử thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay từ năm 2018 đến nay đạt 5.588 tỷ đồng.