Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc ra đời hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ là rất cần thiết, góp phần tạo ra một nền tài chính đa dạng, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn trung và dài hạn.

Hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ đi vào hoạt động sẽ giúp cho các cơ quan quản lý trong công tác quản lý thị trường trái phiếu riêng lẻ, còn người dân, doanh nghiệp sẽ giám sát và nâng cao tính công khai minh bạch của thị trường.

Thị trường TPDN đã hình thành và đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế và thực sự được quan tâm phát triển trong 5 năm trở lại đây.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. (Ảnh: TTXVN).

Tính đến cuối năm 2022, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 12,6% GDP, bằng 10% tổng dư nợ tín dụng, cho thấy đây là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, so với tiềm năng và tương quan với thị trường trong khu vực thì quy mô của thị trường TPDN Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn.

Hiện, dư nợ toàn thị trường TPDN khoảng 13% GDP, trong khi đó các nước trong khu vực như Malaysia là 56% GDP, Singapore là 38% GDP và Thái Lan là 25% GDP.

Bộ trưởng cũng cho biết, trong quá trình phát triển thị trường TPDN đã có những vấn đề bất cập như tái cơ cấu chưa cân bằng giữa phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ. Số đông doanh nghiệp phát hành trái phiếu huy động vốn có nhiều rủi ro cao, cá biệt có một số trường hợp lợi dụng những quy định thông thoáng của Luật Doanh nghiệp khi thành lập hoạt động của doanh nghiệp vi phạm pháp luật về công bố thông tin và sử dụng trái mục đích.

Để nâng cao chất lượng và phát triển thị trường TPDN riêng lẻ, Bộ trưởng cho rằng, cần ưu tiên phát triển các thị trường tập trung, có sự quản lý hiệu quả của cơ quan nhà nước và sự minh bạch để người dân và doanh nghiệp giám sát, giúp cho thị trường phát triển, doanh nghiệp phát triển lành mạnh ổn định, minh bạch, an toàn và bền vững.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, việc khai trương hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới chỉ là bước đầu và còn nhiều việc phía trước.

Trước hết là phát triển thị trường TPDN từng bước trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho doanh nghiệp; xây dựng và phát triển thị trường phù hợp với mức độ phát triển của nền kinh tế, tiếp cận với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế; mở rộng và kết nối với thị trường khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, là nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường, thúc đẩy tăng cường quản trị và công khai thông tin doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trên thị trường, tổ chức hoạt động và cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia thị trường